Instagram Printer

ด้วยคุณสมบัติพิเศษและง่ายต่อการใช้งานทำให้ BKKUP.com เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าเป็นจำรวนมาก

Easy to Use

ง่ายๆเพียงสามขั้นตอน SNAP TAG PRINT แขกที่มาในงานเพียงแค่ถ่ายรูป และทำการอัพโหลดผ่าน "อินสตราแกรม" เพียงเท่านี้ระบบจะทำการโหลดรูปมาปริ้นให้ภายใน 1 นาที

Unlimited Print

ไม่จำกัดจำนวนการปริ้น โดยแขกที่มาในงานสามารถปริ้นได้แบบ "ไม่จำกัดจำนวนรูป" ทำให้แขกที่มาในงานสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

Premium Glossy

เราได้เลือกใช้กระดาษ "Canon Premium Glossy" ซึ่งได้สั่งตรงจากต่างประเทศ ทำให้รูปที่ปริ้นออกมาจากเครื่อง Instagam Printer ของเรา คุณภาพเทียบเท่ากับการนำภาพที่ได้จากร้านอัดภาพขนาดใหญ่ พรอ้มด้วยสีที่มีความสดใส และการเคลือบป้องกันน้ำ ทำให้รูปที่ได้คงทน ไม่จาง

Touch Screen Display

เหนื่อกว่าด้วยจอแสดงผลแบบ "Touch Screen" แขกที่มาในงานสามารถกดเลือกรูปที่เคยปริ้นไปแล้วและสามารถกดปริ้นซ้ำได้ แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งเหนื่อกว่าเจ้าอื่นที่หากต้องการรูปมากกว่า 1 รูป ต้องทำการอัพโหลดใหม่ทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ทำให้แขกที่มาในงานเกิดความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก

Multi Printer

รวดเร็วกว่า ด้วยจำนวนเครื่องปริ้นที่ให้มากกว่า แขกที่มาในงานสามารถสั่งพร้อมๆกันและใช้เวลาในการปริ้นรูปจำนวนมากๆพร้อมกันได้ แขกที่มาในงานจะได้รับรูปรวดเร็วและไม่เกิดการรอคิวเหมือนผู้ให้บริการรายอื่น

Customize Template

ฟรี ออกแบบ Template รูปที่จะปริ้นในรูปแบบที่เก๋ ไม่ซ้ำใคร และออกแบบให้เลือกจนกว่าลูกค้าจะพอใจ เพื่อให้เข้ากับบรรกาศในงาน ด้วยทีม Graphic Design ที่มากด้วยประสบการณ์

สนใจบริการ สามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อติดต่อสอบถามวันและราคาค่าใช้จ่าย ได้ทันที